Contact

CTY TNHH ĐẦU TƯ TM XNK THANH PHONG

Địa chỉ: 32_33, DN5 street,  An Sương Residential, Tân Hưng Thuận ward, District 12, HCMC
Tel:028.2262.6969                 Hotline: 0909.323.689
Email: thanhphong@pltp.vn
Website: phulieuthanhphong.vn

https://goo.gl/maps/cFB4qHn2rS2JWRZZ7