News

LUNAR NEW YEAR HOLIDAY ANNOUNCEMENT

27-12-2019 1049

THANH PHONG Company is pleased to announce Lunar New Year holiday resting 2020

Read more

18-07-2016 2065

Read more

05-06-2019 1401

Read more

Hội thi cán bộ công đoàn giỏi ngành Dệt May Việt Nam khu vực phía Nam

18-07-2016 1906

Read more