Chi tiết bài viết

CHỨNG CHỈ OEKO-TEX

05/06/2019 | 08:52 GMT+7 1306

Chứng nhận OEKO-TEX® là hệ thống chứng nhận và kiểm nghiệm độc lập trên toàn thế giới dành cho các sản phẩm dệt thô, bán thành phẩm và thành phẩm ở tất cả các cấp độ cũng như vật liệu phụ trợ được sử dụng trong quá trình làm ra sản phẩm.
rnrnrnrnrnKể từ khi được giới thiệu vào năm 1992, OEKO-TEX® đã phát triển các tiêu chí kiểm tra, các phương pháp thử nghiệm trên cơ sở khoa học. Để đem lại biện pháp toàn diện và nghiêm ngặt với hàng trăm chất riêng lẻ, OEKO-TEX® đã có rất nhiều tiêu chí quan trọng chẳng hạn như cấm sử dụng thuốc nhuộm Azo, formaldehyde, pentachlorophenol, cadmium, niken, v.v. và nhiều hóa chất độc hại khác, ngay cả khi các chất này chưa được quy định cấm sử dụng hợp pháp.

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrn

rnrn

rnrn

Ngoài ra, các yêu cầu trong phụ lục XVII và XIV của Quy định Hóa chất Châu Âu cũng như danh sách ECHA SVHC sẽ được đánh giá bởi các chuyên gia của Hiệp hội OEKO-TEX®, có liên quan đến vải, hàng dệt, may mặc và phụ kiện. Từ đó, các buổi thảo luận và phát triển sẽ được tiến hành, xem xét nhanh nhất và hiệu quả nhất để thông qua các bản cập nhật cho TIÊU CHUẨN 100 theo các yêu cầu của OEKO-TEX®, và các yêu cầu từ luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của Hoa Kỳ (CPSIA) về chì cũng như các chất liên quan đến môi trường.

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrn

rnrn

rnrn

Qua nhiều thập kỷ, OEKO-TEX® Standard 100 đã mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn. Các tiêu chí kiểm tra của OEKO-TEX® đã vượt xa tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, OEKO-TEX® cũng tiến hành kiểm tra sản phẩm mở rộng và chuyến kiểm tra công ty thường xuyên để đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Điều này đã cho thấy rằng cũng đảm bảo rằng OEKO-TEX® Standard 100 có nhận thức bền vững về việc sử dụng hóa chất có trách nhiệm. Với khái niệm này, tiêu chuẩn OEKO-TEX® 100 đã đóng vai trò tiên phong trong nhiều năm

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrn

rnrn

rnrn

CÔNG TY TNHH ĐT-TM-XNK THANH PHONG luôn ưu tiên hàng đầu về sức khoẻ của người tiêu dùng nên hằng năm chúng tôi đều thực hiện đánh giá để đảm bảo chất lượng hàng hoá tốt nhất.

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrn

rnrn

rnrn

CÔNG TY TNHH ĐT-TM-XNK THANH PHONG  đã vượt qua thử nghiệm thành công và cung cấp đến người tiêu dùng sản phẩm không gây độc hại đến sức khoẻ

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrn

rn

rn